Zasady udzielania pomocy psychologicznej online

1. Poradnia Psycholog.net.pl, działająca pod adresem www.psycholog.net.pl, prowadzona jest przez firmę L&T, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, Nip 898-176-11-96, Reg. 020162655, z siedzibą we Wroclawiu.
2. Konsultantem poradni www.psycholog.net.pl jest mgr Lena Frankowska - psycholog uprawniony do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
3. Psycholog udziela profesjonalnej pomocy psychologicznej online za pośrednictwem komunikatora GG, komunikatora Skype, czat i email, w formie pisemnej, głosowej i video; na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
4. Konsultacje psychologiczne są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.psycholog.net.pl. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek.
Opłaty za kosultacje psychologiczne jest uiszczane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub przelewu bankowego.
Przelewy24 to serwis obsługujący płatności, prowadzony przez spółkę DialCom24 z siedzibą przy ulicy kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
Poradnia Psycholog.net.pl na życzenie zamawiającego może wystawić rachunek obejmujący zamówione konsultacje.
Zamówienie konsultacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zamawiającego na wykorzystanie opisywanych problemów i sytuacji, w opracowaniach internetowych, książkowych i prasowych, z zachowaniem pełnej anonimowości zamawiającego.
5. Zamówienie konsultacji nie wymaga założenia konta oraz podawania jakichkolwiek danych, poza nickiem lub adresem email. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do realizacji kontaktu z psychologiem i nie są udostępniane osobom trzecim. Klienci moga, w każej chwili, zmienić bądź usunąć te dane.
6. Zamawiający może zrezygnować z zamówionej konsultacji, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia, wysyłając email na adres poradni, przed terminem rozpoczęcia zamówionej konsultacji.
7. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu konsultacji wynikające z awarii systemów teleinformatycznych, błędnych informacji podanych przez zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od Poradni. Odpowiedzialność Poradni ogranicza się do poniesionej przez zamawiającego szkody, górna granica odpowiedzialności to wysokosc opłaty uiszczonej przez zamawiającego za konsultacje; z wyłączeniem utraconych korzyści.
8. Reklamacje można zgłaszać za pomocą email w ciągu 14 dni od dnia konsultacji. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana.
9. Poradnia wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może wyłączyć automatyczną obsługę plików "cookies" lub wyrazic chęć bycia informowanym o każdorazowym ich użyciu, w tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
10. Zamawiający nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad w żadnej formie i czasie.
Bielizna wrocław; Bielizna nocna; Seksuolog